เเจ้งข่าวสารต่างๆ

รอติดตามประกาศทางนี้ เเละสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง

facabook: งานจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏลำปาง
Pulpit Rock