ติดต่อสถานที่ได้ที่

เปิด-ปิด วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร. 054-237-368, 054-237-399 ต่อ 1702
FACEBOOK : งานจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏลำปาง