ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน   

ชื่อหน่วยงาน       ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง

ที่ตั้งหน่วยงาน     อาคารอาลัมพางชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 หมู่9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทร. 054-237-367 , 099-271-2496

โทรสาร.  054-237-367

E-mail: serviceacademic@gmail.com

Facebook :  ศูนย์อบรม และ ศึกษาต่อเนื่อง

Page Facebook : @COTACElpru

ID Line : 0992712496

 

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่อยู่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง