✳โครงการ …. เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทเท่านั้น!!!
👉หัวข้อในการบรรยาย
– หลักการบังคับใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
– การออกคำแนะนำตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ภาคเทคนิค)
– การออกคำสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ภาคเทคนิค)
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและวิพากษ์
🗣วิทยากรโดย… นายกานต์ เจิมพวงผล นิติกร กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *