เตรียมพบกับ!!!!!! โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ผู้สนใจทั่วไป “ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน”📢📢📢

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับธนาคารออมสิน 📢📢📢เตรียมพบกับ!!!!!! โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ถือ… Read More

Continue Reading

โครงการเทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

✳โครงการ …. เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 1-2 พ… Read More

Continue Reading